EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk
prehliadka a posúdenieTECHNICKÉHO STAVU
VOZIDLA
BEZ ČAKANIA
 
Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 13:00

Vitajte na stránke Stanice Technickej Kontroly - STK Jazero.

STK Jazero vykonáva: technickú kontrolu: prehliadku a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek emisnú kontrolu: kontrolu stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora, ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z. z..