Vitajte na stránke Stanice Technickej Kontroly - STK Jazero

STK JAZERO vykonáva:

emisnú kontrolu:

kontrolu stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora, ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

technickú kontrolu:

prehliadku a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

 

Certifikát ISO 37001 o zavedenom systéme protikorupčného manažérstva

Osvedčenie o členstve v Národnej asociácii STK

Novinky:

5.1.2021

Vážení zákazníci, máme otvorené, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 77/2020 zo dňa 31.12.2020, § 1, ods. (2), písm. q), naďalej poskytujeme služby technickej a emisnej kontroly vozidiel. Dôrazne dodržiavame aktuálne platné bezpečnostné opatrenia a hygienické štandardy stanovené hlavným hygienikom ÚVZ SR. Tím STK JAZERO

...všetky

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk