P.č.
 Technické kontroly pravidelné a zvlášne v plnom rozsahu
 
1.1
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
29,80 €
s benzínovým  motorom - bez katalyzátora,
s katalyzátorom NKAT, RKAT
s naftovým motorom
1.2
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)
42,00 €
1.3
Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5)
35,00 €
1.4
Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1); ľahké prípojné vozidlá za traktory do 0,75 t (R1)
10,00 €
1.5
Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4)
25,00 €
1.6
Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e NIE, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)
15,00 €
1.7
Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e)
19,00 €
 
 Technické kontroly opakované*
 
2.1
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
4,00 €
s benzinovým motorom - bez katalyzatora
s katalyzatorom NKAT, RKAT
s naftovým motorom (bez bŕzd)
2.2
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
6,00 €
s benzinovým motorom - bez katalyzatora
s katalyzatorom NKAT, RKAT
s naftovým motorom (s brzdami)
2.4
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)
12,00 €
2.5
Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) (bez bŕzd)
6,00 €
2.6
Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) (s brzdami)
12,00 €
2.7
Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1); ľahké prípojné vozidlá za traktory do 0,75 t (R1)
4,00 €
2.8
Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t  (R1, R2, R3, R4) (bez bŕzd)
5,00 €
2.9
Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4) (s brzdami)
12,00 €
2.10
Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e)
4,00 €
 
Technické kontroly administratívne
 
3.1
Všetky kategórie L,M,N,O,P,R 
6,00 €
 
Súvisiace služby
 
4.1
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky
2,50 €
4.2
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole
2,50 €
4.3
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole
2,50 €
 
 Emisné kontroly pravidelné a zvláštne
 
5.1
Motorové vozidlá všetkých kategórií vybavené
20,00 €
benzínovým motorom bez katalyzátora,
benzínovým motorom s neriadeným katalyzátorom NKAT
benzínovým motorom s katalyzátorom RKAT
5.2
Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom
20,00 €
5.3
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3)
29,00 €
 
 Emisná kontrola administratívna
 
6.1
Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií
6,00 €
 
Súvisiace služby
 
7.1
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky
2,50 €
7.2
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole
2,50 €

Novinky:

22.10.2018

Máme nový WEB !

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk