Rozdelenie vozidiel do kategórií

  • so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
  • so vznetovým motorom,
  • so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
  • so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo,
  • so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.
 

Novinky:

28.3.2020

Vážený zákazník,

od 30. marca 2020 je prevádzka STK JAZERO opätovne otvorená.

Dodržiavame bezpečnostné opatrenia a hygienické štandardy stanovené Vládou Slovenskej republiky, Ústredným krízovým štábom a Hlavným hygienikom Úradu verejného zdravotníctva.

Vstup do areálu je povolený výhradne prekrytím horných dýchacích ciest.

Ďakujeme za porozumenie, tím STK JAZERO

...všetky

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk