Prosíme Vás:
  1. nezabudnite doniesť originál Osvedčenia o evidencii - časť. II. (Veľký technický preukaz, hárok papiera formátu A4, nie plastová čipová karta),
  2. pred samotnou kontrolou sa najprv hláste v prijímacej kancelárii.

Novinky:

...všetky

Pondelok 6:00 - 19:00
Utorok 6:00 - 19:00
Streda 6:00 - 19:00
Štvrtok 6:00 - 19:00
Piatok 6:00 - 19:00
Sobota 7:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk