Aké doklady treba predložiť pri technickej kontrole

  • osvedčenie o evidencii -časť. II.(technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná tak, že došlo k prestavbe vozidla,
  • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha.

Novinky:

9.7.2020

Vážený zákazník,
naďalej dôrazne dodržiavame aktuálne platné bezpečnostné opatrenia a hygienické štandardy stanovené Hlavným hygienikom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Vstup do vnútorných priestorov je povolený výhradne prekrytím horných dýchacích ciest.
Ďakujeme za porozumenie, tím STK JAZERO

...všetky

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk