Aké doklady treba predložiť pri technickej kontrole

  • osvedčenie o evidencii -časť. II.(technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná tak, že došlo k prestavbe vozidla,
  • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha.
Pondelok 6:00 - 19:00
Utorok 6:00 - 19:00
Streda 6:00 - 19:00
Štvrtok 6:00 - 19:00
Piatok 6:00 - 19:00
Sobota 7:00 - 13:00
EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk