Lehoty technických kontrol podľa kategórií vozidiel

  • kategórie L1e a L2e v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách, počnúc 1. júlom 2008,
  • kategórie L3A1 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodický v štvorročnej lehote.L3A2,L3A3, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1 a O2 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
  • kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
  • kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách,
  • kategórie M, N a o používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
  • kategórie T a R v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách, počnúc 1. januárom 2009,
  • kategórie L, M, N, O, T a R používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.

Novinky:

28.3.2020

Vážený zákazník,

od 30. marca 2020 je prevádzka STK JAZERO opätovne otvorená.

Dodržiavame bezpečnostné opatrenia a hygienické štandardy stanovené Vládou Slovenskej republiky, Ústredným krízovým štábom a Hlavným hygienikom Úradu verejného zdravotníctva.

Vstup do areálu je povolený výhradne prekrytím horných dýchacích ciest.

Ďakujeme za porozumenie, tím STK JAZERO

...všetky

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk