Technické kontroly pravidelné a zvlášne v plnom rozsahu  
1.1 Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
s benzínovým motorom - bez katalyzátora,
s katalyzátorom NKAT, RKAT
s naftovým motorom
42,80 €
1.2 Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 59,00 €
1.3 Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) 52,00 €
1.4 Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1); ľahké prípojné vozidlá za traktory do 0,75 t (R1) 10,00 €
1.5 Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4) 36,00 €
1.6 Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e NIE, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) 23,00 €
1.7 Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e) 28,00 €
  Technické kontroly opakované  
2.1 Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
s benzinovým motorom - bez katalyzatora
s katalyzatorom NKAT, RKAT
s naftovým motorom (bez bŕzd)
14,50 €
2.2 Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1):
s benzinovým motorom - bez katalyzatora
s katalyzatorom NKAT, RKAT
s naftovým motorom (s brzdami)
16,50 €
2.3 Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 27,00 €
2.4 Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) (bez bŕzd) 27,00 €
2.5 Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) (s brzdami) 28,00 €
2.6 Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1); ľahké prípojné vozidlá za traktory do 0,75 t (R1) 4,00 €
2.7 Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4) (bez bŕzd) 26,00 €
2.8 Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4) (s brzdami) 27,00 €
2.9 Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e) 7,50 €
  Technické kontroly administratívne  
3.1 Všetky kategórie L,M,N,O,P,R 13,00 €
  Súvisiace služby  
4.1 Pridelenie a vystavenie P o TK a vytvorenie EP o TK v CIS TK 6,00 €
4.2 Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole 3,00 €
4.3 Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole 2,50 €
  Emisné kontroly pravidelné a zvláštne  
5.1 Motorové vozidlá všetkých kategórií vybavené
benzínovým motorom bez katalyzátora,
benzínovým motorom s neriadeným katalyzátorom NKAT/RKAT
34,00 €
5.2 Motorové vozidlá všetkých kategórií
benzinovým motorom s LPG/CNG
42,00 €
5.3 Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom 34,00 €
5.4 Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 46,00 €
  Emisné kontroly opakované  
6.1 Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1) 16,50 €
6.2 Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 26,50 €
  Emisná kontrola administratívna  
7.1 Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií 13,50 €
  Súvisiace služby  
8.1 Pridelenie a vystavenie P o EK a vytvorenie EP o EK v AIS EK 6,00 €
8.2 Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole 3,00 €
  Iné   
9.1 Nastavenie  svetiel 13,50€
9.2 Spracovanie údajov JDV (jednotlivo dovezeného vozidla) evidovaného v inom štáte 23,50€

Cenník platný od 27.12.2022

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk