Rozdelenie vozidiel do kategórií

  • so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
  • so vznetovým motorom,
  • so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
  • so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo,
  • so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.
 

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk