Adresa prevádzky: STK JAZERO
  Napájadlá 7A, 040 12 Košice
   
GPS súradnice: 48°40'55.8"N 21°17'08.5"E
   
Telefón: 055 / 30 45 727
  0911 099 924
   
E-mail: stk.kosice@stkkosice.sk
  stk.kosice@gmail.com
   
Vedúci prevádzkarne:    Ing. Patrik Potemra, riaditeľ
   
Obchodné meno: EDITION KOŠICE s.r.o.
Sídlo: Košická 58, 821 08 Bratislava
 

 

IČO: 46 170 201
DIČ: 2023260844
IČ DPH: SK 2023260844
   
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK21 1100 0000 0029 2486 0720
   
Štatutárny orgán:  Ing. Pavel Veverka, konateľ
  Ing. Ivan Fusko, konateľ
   
E-mail: edition@centrum.sk
   
Zapísaná v OR: Okresného súdu Bratislava I.,
  oddiel: Sro, Vložka číslo: 72850/B

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk