Povinná výbava podľa kategórií vozidiel 

 • Lekárnička, autolekárnička
  Najdôležitejšou súčasťou povinnej výbavy vozidla je autokárnička. Povinná výbava každého osobného vozidla a vozidiel kategórie M1, N, T, C a Ps, musí obsahovať prepdísanú lekárničku.
  Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie musí mať jednu autolekárničku pre hromadnú dopravu.
  Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie musí mať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.
   
 • Výstražný trojuholník
  Povinnou výbavou osobného auta, každého vozidla kategórie M, N, T, C a Ps, je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.
   
 • Reflexný odev a reflexná vesta
  Povinná výbava osobného auta, motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps, musí obsahovať bezpečnostný odev, tzn., bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka.
   
 • Povinná výbava pre pomalé vozidlo
  Vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byt vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.
   
 • Povinná výbava pre LPG
  Motorové vozidlá poháňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej časti vozidlá označené identifikačným znakom "LPG" M1,N1 kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo, povinne vybavené identifikačným znakom "LPG".
   
 • Povinná výbava pre CNG
  Autá a iné motorové vozidlá na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla M1,N1, a vozidlá kategórie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom "CNG" podľa predpisu EHK 110.
   
 • Hasiaci prístroj
  Hasiaci prístroj je povinnou výbavou motorového vozidla kategórie:
  M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
  N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk