Druhy technických kontrol 

  • technická kontrola pravidelná
  • technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách
  • technická kontrola zvláštna
  • technická kontrola administratívna
  • technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
  • technická kontrola na vydanie prepravného povolenia
  • opakovaná technická kontrola

 

Pondelok 7:00 - 17:00
Utorok 7:00 - 17:00
Streda 7:00 - 17:00
Štvrtok 7:00 - 17:00
Piatok 7:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 13:00

EDITION KOŠICE s.r.o.
Napájadlá 7A, 040 12 Košice
0911 099 924
055 / 30 45 727
stk.kosice@stkkosice.sk